Τρέχουσες κατατάξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 IBRA******* 200 Tokens
2 Bowi******* 150 Tokens
3 anto******** 100 Tokens
4 tizi******** 50 Tokens
5 Fera******* 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες Νικήτριες

 • Πέμπτη
  (19.10.2017)
 • 1  Matt********
 • 2  tizi********
 • 3  anto********
 • 4  arte*******
 • 5  dina*********
 • Τετάρτη
  (18.10.2017)
 • 1  Jaso*****
 • 2  Bowi*******
 • 3  anto********
 • 4  dina*********
 • 5  I-tr*******
 • Τρίτη
  (17.10.2017)
 • 1  carl******
 • 2  Bowi*******
 • 3  tizi********
 • 4  anto********
 • 5  25cm******
 • Δευτέρα
  (16.10.2017)
 • 1  Matt********
 • 2  madd*****
 • 3  tizi********
 • 4  Goma*****
 • 5  anto********
 • Κυριακή
  (15.10.2017)
 • 1  carl******
 • 2  lati*****
 • 3  loby*******
 • 4  Tala*****
 • 5  larg*****
 • Σάββατο
  (14.10.2017)
 • 1  supe*********
 • 2  Matt********
 • 3  I-tr*******
 • 4  lond*******
 • 5  vwgo*****
 • Παρασκευή
  (13.10.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  anto********
 • 3  tizi********
 • 4  Griz*****
 • 5  Ghou*****
 • Πέμπτη
  (12.10.2017)
 • 1  carl******
 • 2  anto********
 • 3  angr*********
 • 4  tizi********
 • 5  Nigh*****
 • Τετάρτη
  (11.10.2017)
 • 1  carl******
 • 2  madd*****
 • 3  anto********
 • 4  serg******
 • 5  Tecn*******
 • Τρίτη
  (10.10.2017)
 • 1  carl******
 • 2  petr*****
 • 3  serg******
 • 4  tsti*****
 • 5  Bred*****
 • Δευτέρα
  (09.10.2017)
 • 1  carl******
 • 2  madd*****
 • 3  texa*****
 • 4  Tecn*******
 • 5  Stef******
 • Κυριακή
  (08.10.2017)
 • 1  anto********
 • 2  serg******
 • 3  P250*****
 • 4  adas*****
 • 5  Fera*******
 • Σάββατο
  (07.10.2017)
 • 1  Tecn*******
 • 2  P250*****
 • 3  carl******
 • 4  ULYS*****
 • 5  jayk*****
 • Παρασκευή
  (06.10.2017)
 • 1  redd******
 • 2  enjo*********
 • 3  ghad*****
 • 4  Eugi*****
 • 5  Nigh*****
 • Πέμπτη
  (05.10.2017)
 • 1  anto********
 • 2  Leon******
 • 3  head*****
 • 4  serg******
 • 5  Tecn*******
 • Τετάρτη
  (04.10.2017)
 • 1  serg******
 • 2  Tecn*******
 • 3  P250*****
 • 4  Flac*****
 • 5  I-tr*******
 • Τρίτη
  (03.10.2017)
 • 1  serg******
 • 2  Fein*****
 • 3  Solo*****
 • 4  Goma*****
 • 5  Phar*****
 • Δευτέρα
  (02.10.2017)
 • 1  vese*******
 • 2  Tpn2*****
 • 3  Fera*******
 • 4  Ghou*****
 • 5  bobb*****
 • Κυριακή
  (01.10.2017)
 • 1  lati*****
 • 2  Doct********
 • 3  Came*****
 • 4  Lepp*****
 • 5  odes*****
 • Σάββατο
  (30.09.2017)
 • 1  anto********
 • 2  vito********
 • 3  Came*****
 • 4  serg******
 • 5  Doct********
 • Παρασκευή
  (29.09.2017)
 • 1  carl******
 • 2  Fera*******
 • 3  serg******
 • 4  bier*******
 • 5  Came*****
 • Πέμπτη
  (28.09.2017)
 • 1  serg******
 • 2  carl******
 • 3  Came*****
 • 4  ftop*****
 • 5  biba*****
 • Τετάρτη
  (27.09.2017)
 • 1  As-t*****
 • 2  angr*********
 • 3  ftop*****
 • 4  Senn*****
 • 5  biba*****
 • Τρίτη
  (26.09.2017)
 • 1  carl******
 • 2  user*****
 • 3  ftop*****
 • 4  Jaso*****
 • 5  test*****
 • Δευτέρα
  (25.09.2017)
 • 1  JJCC*****
 • 2  vito******
 • 3  Anav*****
 • 4  yzba*****
 • 5  vese*******
 • Κυριακή
  (24.09.2017)
 • 1  vese*******
 • 2  Jinn*****
 • 3  serg******
 • 4  jack*****
 • 5  tyui********
 • Σάββατο
  (23.09.2017)
 • 1  serg******
 • 2  redd******
 • 3  angr*********
 • 4  bobb*****
 • 5  Blur*****
 • Παρασκευή
  (22.09.2017)
 • 1  Blac********
 • 2  Maes******
 • 3  JJCC*****
 • 4  klar*****
 • 5  Dina*****
 • Πέμπτη
  (21.09.2017)
 • 1  Bred*****
 • 2  Sile*****
 • 3  Suss*****
 • 4  Miga*****
 • 5  -Fir*****
 • Τετάρτη
  (20.09.2017)
 • 1  pari******
 • 2  arrt*****
 • 3  Tare*****
 • 4  burg******
 • 5  gori********

Κανόνες Εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το sex-cams-online.net θα βραβεύει 5 μέλη κάθε μέρα (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστώνονται στον λογαριασμό τους sex-cams-online.net εντός λίγων ωρών.

Κάθε μέρα οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τους 4 πρώτους χαρακτήρες από το όνομα χρήστη τους.

Χωρίς παρέκκλιση από τα παρόντα λεγόμενα, οποιοδήποτε μέλος διαπράξει απάτη γενικότερα αλλά και όσον αφορά αυτή την συγκεκριμένη καμπάνια ή πάψει να είναι μέλος στο sex-cams-online.net κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα πρέπει να αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα είναι επιλέξιμος για οποιοδήποτε βραβείο μπόνους.

Το sex-cams-online.net δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανονισμούς κατά την αποκλειστική του κρίση συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση τα βραβεία που δίνονται.

Το sex-cams-online.net δικαιούται να ακυρώσει κατά την αποκλειστική του κρίση την καμπάνια και οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης.